یزد ، بلوار جمهوری ، نبش کوچه 38
info@romeico.com
03535246470
تماس با ما

بیانیه اخلاق

ما پرسنل شرکت رومیکو ، اصول اخلاقی را رعایت می کنیم و خود را پایبند به آن می دانیم . این تعهد به صورت طبیعی از مسئولیت های ما در برابر مشتریان ، مالکان ، فروشندگان و تامین کنندگان ، خانواده و جامعه ای که در آن زندگی و کار می کنیم ، نشأت می گیرد . اعتماد در کانون این ارتباطات قرار دارد و این اعتماد بر پایه صداقت ، درستی و پایبندی به اصول اخلاقی استوار است . 

ما بر این باوریم در برابر کسانی که با ما تماس برقرار می کنند ، مسئول هستیم . همه چیز حول محور همین احساس مسئولیت می چرخد .

مشتریان ، خوب می دانند که می توانند خود را به محصولات و خدمات ما وابسته نکنند لکن این را هم می دانند که می توانند روی حرف ، رفتار و اخلاق نیکوی پرسنل ما حساب کنند . 

ما تنها چیزی را تعهد می کنیم که می توانیم ارائه نمائیم . هرگاه لغزشی پیش آید می کوشیم تا آن را اصلاح کنیم .

تنها رعایت قوانین و مقررات ، کافی نیست . معیارهای ما در سطحی بالاتر قرار دارند . ما تعهداتی بلند مدت داریم و تنها به یک فصل از سال نمی اندیشیم . ما می کوشیم در صداقتی که شرکت از سالیان گذشته وام دار می باشد ، خدشه ای وارد نشود تا در آینده مشتریان به شرکت و کارکنان آن اعتماد بیشتری نمایند . آنها خواهند دانست که می توانند روی ما حساب کنند . تقاضای ما همین است و بس