رومیکو ( رویان مهر صنعت )

ارائه دهنده خدمات جامع فنی و مهندسی

035-35246470

سروموتورDC: برچسب:سروموتورDC

سرو موتور(servo motor)

/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1/

مقدمه : ماشین های الکتریکی بزرگ اعم از DC و AC عمدتا برای تبدیل انرژی پیوسته مورد استفاده قرار می گیرند، اما در برخی از کاربرد های خاص به تبدیل انرژی پیوسته نیاز نیست برای مثال می توان از حرکت بازو های رباتیک یاد کرد. در این کاربرد هدف تغییر مکان بازو از وضعیتی خاص به وضعیت دیگر است. در...

جستجو نتیجه ای نداشت.