رومیکو ( رویان مهر صنعت )

ارائه دهنده خدمات جامع فنی و مهندسی

035-35246470

ترموگرافی: برچسب:ترموگرافی

خدمات فنی مهندسی در سایت مشتری

/post-2/

یکی از روش‌های بررسی سلامت ماشین‌آلات آنالیز دمایی یاترموگرافی است. این روش بر این اساس بنیان‌گذاری شده که دمای اجزای یک سیستم در صورت عدم کارکرد صحیح، افزایش می‌یابد. با استفاده این روش، سایش قطعات، روانکاری نادرست و تخلیه شارژهای الکتریکی را می‌توان به خوبی تشخیص داد. به ویژه برای...

جستجو نتیجه ای نداشت.